Peter Trans cung cấp dịch vụ cho thuê xe Hợp đồng ngắn hạn/dài hạn phục vụ đưa đón Cán bộ lãnh đạo, Giám đốc Điều hành, Quản lý cấp cao, Cán bộ Quản lý, bao gồm:

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *